LÀM THẾ NÀO ĐỂ VIẾT BÀI LUẬN IB THEORY OF KNOWLEDGE?

Theory of Knowledge là một trong những phần thi bắt buộc của Chương trình Tú tài Quốc tế IB dành cho tất cả các học sinh dự thi chương trình này. Bài thi yêu cầu học sinh phản ánh về bản chất của kiến thức và làm thế nào chúng ta biết những gì chúng ta yêu cầu phải biết. Tuy nhiên, rất nhiều học sinh gặp khó khăn trong việc viết TOK essay.

Chính vì vậy, chúng tôi muốn cung cấp cho bạn một dàn ý cơ bản về cách viết một bài luận và cũng như sắp xếp các trích dẫn tổng hợp một cách hiệu quả nhất. YOYO Foundation sẽ hướng dẫn các bạn học sinh theo các phần dưới đây: 

 • Cách bắt đầu một bài luận TOK
 • Cấu trúc bài luận
 • Cách kết thúc một bài luận
 • Phân tích một ví dụ bài luận TOK

The International Baccalaureate (IB) Diploma Programme - International School

1. Chọn tiêu đề bài luận

Trước khi đi ó thể sâu vào cấu trúc hoặc viết bài luận của mình, bạn sẽ cần dành thời gian để quyết định chủ đề mà bạn muốn viết. Đối với bài luận TOK IB, bạn được yêu cầu so sánh và đối chiếu cách nhận biết khác nhau thông qua nhận thức, ngôn ngữ, lý trí, cảm xúc với các lĩnh vực kiến thức khác nhau (Areas of Knowledge).

Chọn tiêu đề và câu hỏi kiến ​​thức theo yêu cầu đề bài

Trước khi bạn vội vàng quyết định một tiêu đề mà bạn muốn viết, hãy dành một chút thời gian để đọc kỹ từng tiêu đề trong danh sách và brainstorm các ý tưởng. 

Mẹo số 1: Brainstorming

Viết một số ý tưởng ban đầu bạn có về mỗi tiêu đề / câu hỏi trên giấy. Tự hỏi bản thân một số câu hỏi đơn giản khi động não cho mỗi tiêu đề. 

Tôi có tự tin để viết một bài luận về điều này không? Câu hỏi có phải hỏi tôi đang nghĩ gì không? Tôi có hiểu các từ khóa hoặc khái niệm trong tiêu đề không?

Bạn có thể không rõ tiêu đề yêu cầu bạn làm gì. Xem qua tiêu đề và đánh dấu bất kỳ từ khóa và khái niệm nào mà bạn không chắc chắn hoặc có thể đã bỏ qua. 

Bạn luôn có thể làm như vậy bằng cách thêm vào các ý tưởng hoặc chủ đề bạn đã học hoặc nghiên cứu trên lớp hoặc thậm chí là kinh nghiệm cá nhân. 

Mẹo số 2: Hiểu câu hỏi bằng từ ngữ của riêng bạn

Tiêu đề của những câu hỏi tiểu luận này đôi khi có thể dài dòng và khó nắm bắt khi bạn lần đầu tiên đọc chúng, vì vậy trước khi bạn viết Bài luận IB TOK, hãy cân nhắc diễn giải câu hỏi theo cách của bạn. 

Bạn có thể gặp khó khăn để hiểu các từ khóa và khái niệm trong tiêu đề, thậm chí bạn có thể không chắc chắn về quan điểm, so sánh và độ tương phản của tiêu đề. 

Vì vậy, các bạn nên chia nhỏ câu hỏi / tiêu đề trước, hiểu các từ khóa trong tiêu đề. Sau đó, đặt tiêu đề lại với nhau và hiểu những gì họ đang hỏi. Bằng cách này, bạn sẽ có thể hiểu tiêu đề sâu hơn trước và có thể trả lời tiêu đề một cách đầy đủ. 

2. Cấu trúc bài luận 

a. Hiểu rõ tiêu chí đánh giá 

Đánh giá tổng thế TOK IB

Đánh giá tổng thế TOK IB

b. Theory of Knowledge Essay

Cấu trúc bài luận của bạn:

 • Motivator (Giải quyết câu hỏi hoặc tuyên bố)
 • Background Summary (thông tin cơ bản ngắn gọn về văn bản và tác giả)
 • Thesis (Luận điểm) 
 • Focus (bạn sẽ chứng minh luận điểm của mình như thế nào? Đây là nơi bạn nêu lập luận của mình)
TOK Essay Mark Scheme

TOK Essay Mark Scheme

3. Phân tích một bài luận

Question: “Doubt is the key to knowledge (Persian Proverb). To what extent is this true in two areas of knowledge?

Từ khóa quan trọng trong tiêu đề 

 • “To what extent”

Khi các từ khóa như thế này xuất hiện, hãy lưu ý rằng bạn cần trình bày 2 quan điểm khác nhau cho câu hỏi, một lập luận ủng hộ và phản đối trong bài luận của bạn. 

Paragraph 1: Giới thiệu bài luận

Bạn cần cung cấp giải thích và diễn giải tiêu đề và xác định thuật ngữ chính trong tiêu đề. Bạn cũng cần nêu lên luận điểm của mình và giải thích hoặc xác định lĩnh vực kiến thức mà bạn sẽ khám phá trong bài luận của mình. 

 • Bắt đầu bài luận bằng câu mở đầu thú vị, bạn có thể thu hút sự chú ý của người đọc và khiến họ muốn đọc nhiều hơn bằng cách khơi gợi cảm giác tò mò muốn tìm hiểu thêm về bài luận của bạn. 
 • Đưa ra luận điểm (ủng hộ/phản đối) của bạn. Bằng cách nói của riêng bạn, hãy giải thích tiêu đề và cho thấy rằng bạn có thể xác định các thuật ngữ chính của câu hỏi.

“The problem with doubt as the key to knowledge is that doubt isn’t a way of knowing. Doubt is an emotion we feel that motivates us to seek knowledge.” 

 • Cung cấp cho người đọc ý tưởng về nội dung của bạn (dàn ý chung của bài luận). Hãy cho người đọc biết bạn sẽ khám phá những lĩnh vực kiến thức nào, giúp người giám định dễ dàng biết những gì cần tìm. 

“However this motivation can manifest itself differently in contrasting areas of knowledge like Mathematics and Religion.” 

Phần giới thiệu không nên quá dài, bạn có thể viết từ 150 – 200 từ cho đoạn đầu tiên.

Paragraph 2: Lĩnh vực kiến thức đầu tiên

 • Bắt đầu đoạn văn bằng một câu tuyên bố hoặc một câu chủ đề. Điều này giúp bạn phác thảo lập luận của bạn về tiêu đề. 

“Mathematics is an area of knowledge that is only concerned with reason.” 

 • Giải thích và trình bày chi tiết về câu chủ đề

“In a right-angled triangle a²+b²=c² and that’s it. There are no alternative answers or personal interpretations. An answer to a mathematical problem is either right or wrong. This is because the main way of knowing in math is reason and evidence is required for a mathematical statement to be true or false.” 

 • Đưa ra một ví dụ kèm theo và giải thích

“When we first learned about negative numbers in math class it made no sense to me. How could a bigger number have a lower value than a smaller one? It was illogical and it contradicted all the math I had learned before that day….. Either the previous mathematical information was wrong or the new information about negative numbers were wrong. But he explained the concept of a number line with a central point 0 and that they were both right.”

 • Liên kết tuyên bố của bạn và câu hỏi sau khi giải thích về ví dụ

“My doubt led to understanding and was the key to my knowledge.”

Paragraph 3:  Phản đối

 • Nêu tuyên bố phản đối của bạn. Bạn phải thảo luận về 2 quan điểm khác nhau đối với yêu cầu của bạn, một ủng hộ và chống lại. Bạn phải tranh luận chống lại tuyên bố của bạn ở trên đoạn này. 

“On the other hand, doubt in mathematics can be detrimental to education.”

 • Đưa ra ví dụ để hỗ trợ tuyên bố phản đối của bạn và giải thích. 

“For example, after I do a question from the International Baccalaureate mathematics textbook I always look at the back in order to check if my answers are correct because it has answers in the back. If I do not have the book and I am in class then I ask my mathematics teacher for the correct answer. I do this when I am uncertain of my answer to a question and my doubt allows me to gain knowledge i.e. whether my answer is wrong or right. My doubt also helps me to assess how much of the mathematical concept I have understood by marking myself. However, this can be detrimental to progress because I started to become dependent on the answers at the back of the book or my mathematics teacher. Every time I do a question I feel like I have to verify my answer with an authoritative source which I have now come to understand leaves no room for exploration or the development of my own methods.”

 • Liên kết tuyên bố của bạn và tiêu đề

“My doubt caused a loss of confidence in my mathematical abilities and dependence on authoritative sources.”

Bây giờ, hãy làm theo cấu trúc này và tiếp tục viết cho hai đoạn nội dung tiếp theo, khám phá về một Lĩnh vực Kiến thức khác, trong trường hợp này, học sinh này sẽ phải viết thêm một AOK (areas of knowledge) về Tôn giáo và một phản đối về nó. 

Cố gắng viết tối đa 600 từ cho mỗi Lĩnh vực Kiến thức (Đoạn 2 và 3, Đoạn 4 và 5). 

Paragraph 4: Lĩnh vực kiến thức thứ 2

 • Câu chủ đề
 • Giải thích
 • Ví dụ + Giải thích
 • Liên kết

Paragraph 5: Phản đối

 • Câu chủ đề (Phản từ)
 • Giải thích
 • Ví dụ + Giải thích
 • Liên kết đến tiêu đề được chỉ định và yêu cầu ban đầu của bạn về Lĩnh vực kiến ​​thức này

Cuối cùng, viết phần kết luận ToK Essay của bạn trong một đoạn văn có tổng cộng từ 200 đến 250 từ.

Paragraph 6: Kết luận

 • Sự kết luận: Giải thích những hiểu biết khác nhau mà bạn đã đạt được hoặc đã rút ra từ bài luận này. 

“As illustrated by the example of dependence on authoritative sources in mathematics doubt can be detrimental and cause a loss of confidence. Similarly, doubting conjectures has also proven to be unfruitful. However, within mathematics individual doubt can lead to the acquisition of knowledge.” 

 • Hàm ý và ý nghĩa: Hãy cho người đọc biết lý do tại sao cần biết điều đó và họ hiểu điều này như thế nào khi bạn viết Bài luận ToK IB của mình
 • Quan điểm và phần mở rộng

Nếu bạn có thể, hãy thử đưa ra một quan điểm rất khác về kết luận của bạn. Có lẽ nhận ra một cách khác để tiếp cận câu hỏi, điều này có thể dẫn đến những hiểu biết khác nhau. 

Bạn có thể đề cập đến những hạn chế trong bài luận của mình khi nói rằng có một hoặc hai câu hỏi chưa được giải quyết mà bài luận này đã tiết lộ. Đó là để cho độc giả thấy rằng cuộc trò chuyện vẫn chưa kết thúc. Và điều đó, còn nhiều câu hỏi và nhiều phòng hơn nữa mà bạn có thể khám phá. 

“Furthermore, in areas like religion where we do not yet have the tools to prove it one way or the other simply doubting something by itself is a step towards acquiring knowledge because by suggesting that certain view is not absolute it makes room for new knowledge.”

——————————————–
YOYO Foundation – Knowledge is light
📮Liên hệ tư vấn về du học và đào tạo
📞Hotline:  0354 665 720
📌Facebook: https://www.facebook.com/YoYo.edu.vn /
                      https://www.facebook.com/Yoyofoundationdaotao
🌍Website: https://yoyo.edu.vn/
➖Địa chỉ:            
📍VP Hà Nội: Tầng 3, Tháp 1 Times Tower 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
📍VP HCM: S31-1 Hưng Vượng 2, đường Lê Văn Thiêm, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Quận 7, HCM

  ĐĂNG KÝ HỌC

  Hotline: 0354 665 720
  Tin tức
  Đăng ký nhận email

  Đối tác