HƯỚNG DẪN VIẾT IB TOK EXHIBITION

Được giới thiệu cùng giáo trình mới năm 2020, TOK Exhibition là tác phẩm chiếm 33% tổng số điểm trong TOK (Theory of Knowledge). Đánh giá này yêu cầu học sinh chọn một lời nhắc IA để giải quyết 35 câu hỏi trong chương tình IB. Những câu hỏi này xoay quanh chủ đề cốt lõi là ‘kiến thức và người hiểu biết’ và đề cập đến sự hiểu biết chung. Ngoài ra, những gợi ý này cũng liên quan đến các chủ đề chính của khóa học TOK: kiến thức và công nghệ, kiến thức và ngôn ngữ, kiến thức và xã hội bản địa, kiến thức và tôn giáo, kiến thức và chính trị.

ToK Exhibition 2021 | Nørre G

Tổng quan về triển lãm TOK

TOK Exhibition yêu cầu bạn tạo một cuộc triển lãm gồm 3 đối tượng với các bình luận kèm theo để làm nổi bật sự tương tác của bạn với các khái niệm bạn đã học trong lớp. Bạn phải thực hiện Triển lãm một cách riêng lẻ và đảm bảo các đối tượng bạn chọn không trùng lặp với đối tượng của người khác. 

Cách liên kết các đối tượng trong TOK

Sau khi chọn một lời nhắc IA, học sinh TOK phải chọn ba đối tượng liên quan đến lời nhắc, các đối tượng này liên quan đến các chủ đề cốt lõi và tùy chọn. Hãy nghĩ về các đối tượng như biểu tượng cho dòng lập luận dự định trong cuộc triển lãm. 

Ví dụ: nếu lời nhắc được chọn là ‘Chúng tôi có thể nghi ngờ một khiếu nại dựa trên cơ sở nào?”. Đối tượng được chọn có thể là một dòng tweet của một chính trị gia, điều này cuối cùng có thể đại diện cho lập luận ‘chúng ta nên nghi ngờ một tuyên bố nếu nó không được đánh giá ngang hàng trước khi xuất bản ‘. TOK Exhibition về cơ bản là một cuộc thảo luận xoay quanh cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Đối tượng trong TOK

Một lưu ý về thuật ngữ TOK ‘object’ – đối tượng: Thuật ngữ này nói lên ý nghĩa cụ thể mà các giảm khảo TOK mong muốn học sinh IB tiếp cận nhiệm vụ. Các đối tượng không nên là những khái niệm mơ hồ như ‘photography’, mà là những trường hợp cụ thể của những khái niệm này (photograph). Hơn nữa, thuật ngữ ‘đối tượng’ không chỉ đề cập đến những thứ chúng ta có thể nắm, giữ về mặt vật lý mà còn có thể là kỹ thuật số (một dòng tweet, bài luận hay tác phẩm nghệ thuật). Khía cạnh quan trọng nhất cần lưu ý khi chọn đối tượng là ‘tính chất thế giới thực’ của chúng: nó phải là thứ gì đó có bối cảnh thế giới thực.

Tạo triển lãm TOK

Sau khi chọn lời nhắc và các đối tượng tương ứng, tất cả những gì còn lại phải làm là tạo triển lãm. Nhìn chung, triển lãm TOK nên có 950 từ. Triển lãm nên bao gồm phần giới thiệu và 3 bài bình luận về đối tượng riêng biệt, mỗi bài khoảng 290 từ. Các bài bình luận xác định đối tượng, đưa ra lời giải thích về bối cảnh thế giới thực cụ thể của nó và điều tra cách đối tượng liên quan đến lời nhắc.

Why Do IB Students Fail TOK Exhibition? (Quick Answer)

Ví dụ về bình luận đối tượng trong IB TOK Exhibition

How important are material tools in the production or acquisition of knowledge?

Initially, it might be assumed that material tools are only important to the acquisition of knowledge in areas that directly study the material world, like natural science. Of course, technology like the microscope or the large hadron collider are central to the acquisition of some scientific knowledge; this commentary explores how they are also essential to more introspective areas of knowledge, in particular art.   

Clearly, material tools are essential to the physical creation of an art piece. However, following the popular critique “the medium is the message” (McLuhan) this commentary will more specifically examine how material tools contribute to the acquisition of knowledge in art.

Knowledge in art can be understood as the posing of a question and the offering of an answer. In the examined object, ‘Diamond Dust Shoes’, Andy Warhol employs material tools in order to facilitate this discussion with the culture at large. ‘Diamond Dust Shoes’ (1980) depicts women’s shoes strewn on the floor. The reference for the work is a polaroid negative; as a result, the piece features sharp color contrasts. In the work, Warhol employed his long-established screen printing technique and, in order for the prints to glitter like diamonds, Warhol incorporated crushed up glass into the paint. This gave the piece a shiny and expensive texture, despite being produced cheaply. This mix of register contributes to the postmodern mixing of high and low culture. Additionally, Warhol’s thematic obsession, mass-production in 20th Century America, is explored in the use of a mass-producible texture and technique being used to create a shimmering symbol of wealth. Here, the material used is central to Warhol’s cultural critique. 

Đặc biệt bởi vì đây là một phần bổ sung tương đối mới cho cấu trúc đánh giá TOK, nhiều học sinh tự nhiên cảm thấy nhiệm vụ này thật khó khăn. Cho dù đó là để nâng cao kỹ năng TOK của bạn hay nhận được hướng dẫn cụ thể, có mục tiêu về triển lãm, hãy tham gia lớp học IB củaYOYO Foundation  ngay hôm nay!

——————————————-
YOYO Foundation – Knowledge is light
📮Liên hệ tư vấn về du học và đào tạo
📞Hotline: 0354 665 720
📌Facebook: https://www.facebook.com/YoYo.edu.vn /
                      https://www.facebook.com/Yoyofoundationdaotao
🌍Website: https://yoyo.edu.vn/
➖Địa chỉ:            
📍VP Hà Nội: Tầng 3, Tháp 1 Times Tower 35 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
📍VP HCM: S31-1 Hưng Vượng 2, đường Lê Văn Thiêm, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Quận 7, HCM

 

 

    ĐĂNG KÝ HỌC

    Hotline: 0354 665 720
    Tin tức
    Đăng ký nhận email

    Đối tác