Teachers

Cô Rosa Galilea Dimaandal

Cô Rosa có gần 10 năm kinh nghiệm  trong lĩnh vực giáo dục cô đã hướng
dẫn nhiều lứa  học sinh dành các học  bổng toàn phần Singapore,  ASEAN, 
NUS St Joseph, AStar.
Bằng cấp
- Cử nhân giáo dục Trung học tại đại học Philippine Normal, Manila    
- Thạc sĩ về Xã hội học tại đại học Philippines, Diliman
- Chứng chỉ trong  giảng dạy tiếng Anh (TESOL), Harvest Christian  School
 International.
Kinh nghiệm làm việc
- Giáo viên  luyện học bổng AStar, ASEAN, NUS...và các học bổng danh giá
  khác của Singapore
- Giáo viên tiếng Anh tại trường Pascal, Archimedes, Hà Nội
- Giáo viên giảng dạy chương trình Cambridge tại RVI Centre, Hà Nội.

Cô Ma Cristina O Timuat

Trình độ học vấn
- Thạc sĩ giáo dục, Ateneo de Manila University, Philippines
- Cử nhân giáo dục, Philippines Normal University, Philippines
- Chứng chỉ giảng dạy TESOL, Harvest Christian School International, Philippines
- Chứng chỉ giáo viên chuyên nghiệp, Philippines Board Examinations for Teacher, Philippines.
Kinh nghiệm làm việc
Kinh nghiệm: 10 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh ở mọi trình độ, các chương trình Cambridge, O - Level, Luyện thi học bổng toàn phần... 
- Trưởng phòng đào tạo chương trình Cambridge, Tiếng Anh, YOYO Foundation, Hanoi, Vietnam
- Chuyên viên phát triển chương trình Cambridge, Newton Grammar School, Hanoi, Vietnam
- Giáo viên chương trình Cambridge, IPSLE, IGCSE, O-Level, luyện thi học bổng ASEAN, ASTAR tại RVI Center International, Singapore
- Trưởng phòng đào tạo, RVI Center International, Singapore
- Trưởng phòng đào tạo - bọ môn Tiếng Anh, Victorious Christian Montessori College Cavite Philippines
- Giáo viên Tiếng Anh, English Now, Philippines

Cô Jays Bello Naval


Bằng cấp
- Cử nhân khoa học về Engineering
Kinh nghiệm làm việc
Cô có nhiều  năm kinh  nghiệm  trong  giảng dạy môn Toán và  các
môn Khoa học tại các trường và cơ sở giáo dục tại Việt Nam.
- Giáo viên Toán các kiến thức về Algebra, Geometry, Trigonometry

Thầy Anthony Flores

Trình độ học vấn
- Cử nhân  Giáo dục , chuyên ngành Tiếng Anh – Đại học Baguio, Philippines 
- Chứng chỉ TESOL – Concordia International College
- Chương trình đào tạo khóa học IELTS, TOEFL, TOEIC HELP...
Kinh nghiệm làm việc
Kinh nghiệm: 07 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh ở mọi trình độ, luyện 
thi IELTS, TOEFL
- Trưởng phòng Đào tạo – bộ môn Tiếng Anh, HELP English – Philippines
- Tác giả bộ sách  TOEFL – TOEFL Basics 1, TOEFL Basics 2
- Giảng dạy kỹ năng viết IELTS, TOEFL, TESDA - Philippines
- Biên soạn Bộ bài kiểm tra viết IELTS, Martin’ Apartelle,  Philippines
- Biên soạn các bài kiểm tra Tiếng Anh, HELP English Philippines

REGISTRATION

Hotline: 0243 201 0410
News
Sign up to receive e-mail

Partner