Teachers

Cô Ma Cristina O Timuat

Trình độ học vấn
- Thạc sĩ giáo dục, Ateneo de Manila University, Philippines
- Cử nhân giáo dục, Philippines Normal University, Philippines
- Chứng chỉ giảng dạy TESOL, Harvest Christian School International, Philippines
- Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, Philippines Board Examinations for Teacher, Philippines.
Kinh nghiệm làm việc
Kinh nghiệm: 10 năm kinh nghiệm luyện thi học bổng tòa phần, luyện thi công lập Singapore; giảng dạy Tiếng Anh Cambridge, O - Level... 
- Phụ trách đào tạo học thuật môn tiếng Anh tại YOYO Foundation 
- Phụ trách phát triển chương trình Cambridge tại Newton Grammar School
- Giáo viên chương trình Cambridge, IPSLE, IGCSE, O-Level, luyện thi học bổng ASEAN, ASTAR tại Trung tâm RVI Center International, Singapore
- Trưởng phòng đào tạo, RVI Center International, Singapore
- Trưởng phòng đào tạo - bọ môn Tiếng Anh, Victorious Christian Montessori College Cavite Philippines
- Giáo viên Tiếng Anh, English Now, Philippines

Cô Jays Bello Naval


Bằng cấp
- Cử nhân khoa học về Engineering
Kinh nghiệm làm việc
Cô có nhiều  năm kinh  nghiệm  trong  giảng dạy môn Toán và  các
môn Khoa học tại các trường và cơ sở giáo dục tại Việt Nam.
- Giáo viên Toán các kiến thức về Algebra, Geometry, Trigonometry

Cô Rosa Galilea Dimaandal

Cô Rosa có gần 10 năm kinh nghiệm  trong lĩnh vực giáo dục, cô đã hướng
dẫn nhiều lứa  học sinh dành các học  bổng toàn phần Singapore,  ASEAN, 
NUS St Joseph, AStar.
Bằng cấp
- Cử nhân giáo dục Trung học tại đại học Philippine Normal, Manila    
- Thạc sĩ Xã hội học tại đại học Philippines, Diliman
- Chứng chỉ trong  giảng dạy tiếng Anh (TESOL), Harvest Christian  School
 International.
Kinh nghiệm làm việc
- Giáo viên luyện học bổng AStar, ASEAN, NUS...và các học bổng danh giá
  khác của Singapore
- Giáo viên tiếng Anh tại trường Pascal, Archimedes, Hà Nội
- Giáo viên giảng dạy chương trình Cambridge tại RVI Centre, Hà Nội.

Thầy Anthony Flores

Trình độ học vấn
- Cử nhân  Giáo dục , chuyên ngành Tiếng Anh – Đại học Baguio, Philippines 
- Chứng chỉ TESOL – Concordia International College

- Giáo viên tiếng Anh ESL; luyện thi các chứng chỉ tiếng Anh IELTS, TOEIC

Kinh nghiệm làm việc
Kinh nghiệm 10 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh ESL ở mọi trình độ, luyện 
thi IELTS,  TOEIC
- Trưởng phòng Đào tạo – bộ môn Tiếng Anh, Trung tâm HELP English – Philippines
- Tác giả bộ sách  TOEFL – TOEFL Basics 1, TOEFL Basics 2
- Giảng dạy kỹ năng viết IELTS, TOEFL, TESDA - Philippines
- Biên soạn Bộ bài kiểm tra viết IELTS, Martin’ Apartelle,  Philippines
- Biên soạn các bài kiểm tra Tiếng Anh, HELP English Philippines

  REGISTRATION

  Hotline: 0354 665 720
  News
  Sign up to receive e-mail

   Partner