Du học Hà Lan

Đại học Erasmus Rotterdam top 1% thế giới

Bạn có biết rằng trường đại học Erasmus Rotterdam mang tên của nhà triết gia nổi tiếng? Trường Đại học Erasmus Rotterdam tự hào là trường đại học nghiên cứu quốc tế hàng đầu thế giới.

Đại học Erasmus Rotterdam (EUR) là một trường đại học nghiên cứu định hướng quốc tế với định hướng xã...

Học bổng Orange Tulip Scholarship 2021 – 2022

Nuffic Neso Vietnam – Văn phòng Hỗ Trợ Giáo dục Hà Lan chính thức thông báo về chương trình học bổng Orange Tulip Scholarship cho năm học 2021-2022.

Học bổng du học Hà Lan - Orange Tulip Scholarship (OTS) là sự kết hợp giữa Nuffic Neso Vietnam và 20 trường đại học Hà Lan...

ĐĂNG KÝ HỌC

Hotline: 0354 665 720
Tin tức
Đăng ký nhận email

Đối tác