Đội ngũ giáo viên

Cô Ma Cristina O Timuat

Trình độ học vấn
- Thạc sĩ giáo dục, Ateneo de Manila University, Philippines
- Cử nhân giáo dục, Philippines Normal University, Philippines
- Chứng chỉ giảng dạy TESOL, Harvest Christian School International, Philippines
- Chứng chỉ giáo viên chuyên nghiệp, Philippines Board Examinations for Teacher, Philippines.
Kinh nghiệm làm việc
Kinh nghiệm: 10 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh ở mọi trình độ, các chương trình Cambridge, O - Level, Luyện thi học bổng toàn phần... 
- Trưởng phòng đào tạo chương trình Cambridge, Tiếng Anh, YOYO Foundation, Hanoi, Vietnam
- Chuyên viên phát triển chương trình Cambridge, Newton Grammar School, Hanoi, Vietnam
- Giáo viên chương trình Cambridge, IPSLE, IGCSE, O-Level, luyện thi học bổng ASEAN, ASTAR tại RVI Center International, Singapore
- Trưởng phòng đào tạo, RVI Center International, Singapore
- Trưởng phòng đào tạo - bọ môn Tiếng Anh, Victorious Christian Montessori College Cavite Philippines
- Giáo viên Tiếng Anh, English Now, Philippines

Thầy Phạm Văn Tuấn


Bằng cấp

- Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Pháp

- Thạc sĩ ngành Toán cơ học, Đại học Paris 13, Pháp

- Thạc sĩ ngành Toán, Đại học sưu phạm Hà Nội

- Cử nhân ngành Sưu phạm Toán

Kinh nghiệm làm việc

- Giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội

- Tham gia nhiều hội thảo về Toán học trong và ngoài nước và có bài báo nổi bật "Ext-Groups in the category of strict polynominal functors"

- Giáo viên luyện thi các kỳ thi Toán quốc tế: IMSO, SASMO...

Cô Rosa Galilea Dimaandal

Cô Rosa có gần 10 năm kinh nghiệm  trong lĩnh vực giáo dục cô đã hướng
dẫn nhiều lứa  học sinh dành các học  bổng toàn phần Singapore,  ASEAN, 
NUS St Joseph, AStar.
Bằng cấp
- Cử nhân giáo dục Trung học tại đại học Philippine Normal, Manila    
- Thạc sĩ về Xã hội học tại đại học Philippines, Diliman
- Chứng chỉ trong  giảng dạy tiếng Anh (TESOL), Harvest Christian  School
 International.
Kinh nghiệm làm việc
- Giáo viên  luyện học bổng AStar, ASEAN, NUS...và các học bổng danh giá
  khác của Singapore
- Giáo viên tiếng Anh tại trường Pascal, Archimedes, Hà Nội
- Giáo viên giảng dạy chương trình Cambridge tại RVI Centre, Hà Nội.

Thầy Trần Văn Sơn

Trình độ học vấn

- Cử nhân Quản trị kinh doanh, Đại học quốc gia Singapore (NUS)

- Tốt nghiệp A Level tại học viện Raffles, Singapore

- Từng đạt học bổng A*Star với kết quả xuất sắc

Kinh nghiệm làm việc

- Giáo viên tại Trung tâm AVK Academic English

- Giáo viên giảng dạy chương trình O-Level và A-Level tại Singapore

Thầy Anthony Flores

Trình độ học vấn
- Cử nhân  Giáo dục , chuyên ngành Tiếng Anh – Đại học Baguio, Philippines 
- Chứng chỉ TESOL – Concordia International College
- Chương trình đào tạo khóa học IELTS, TOEFL, TOEIC HELP...
Kinh nghiệm làm việc
Kinh nghiệm: 07 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh ở mọi trình độ, luyện 
thi IELTS, TOEFL
- Trưởng phòng Đào tạo – bộ môn Tiếng Anh, HELP English – Philippines
- Tác giả bộ sách  TOEFL – TOEFL Basics 1, TOEFL Basics 2
- Giảng dạy kỹ năng viết IELTS, TOEFL, TESDA - Philippines
- Biên soạn Bộ bài kiểm tra viết IELTS, Martin’ Apartelle,  Philippines
- Biên soạn các bài kiểm tra Tiếng Anh, HELP English Philippines

    ĐĂNG KÝ HỌC

    Hotline: 0354 665 720
    Tin tức
    Đăng ký nhận email

    Đối tác