Ban cố vấn

Thầy Trần Hữu Minh

Trình độ học vấn
– Cử nhân. Kỹ thuật kinh tế vận tải
– Thạc Sĩ: Quản lý giao thông vận tải đô thị
– Tiến sĩ: Giao thông vận tải, University of Leeds, Leeds, UK.
Kinh nghiệm làm việc
– Trợ lý trưởng phòng, Phòng giao thông đô thị và cao tốc
– Giảng viên khoa giao thông đô thị và cao tốc, trường Đại học Giao thông vận tải, Hà Nội
– Tư vấn cho trung tâm phát giao thông và vận tải
– Trưởng nhóm kế hoạch vận tải, Mouchel Group, Leeds and Manchester, UK
– Làm việc tại Văn phòng ủy ban an toàn giao thông Quốc gia
– Lãnh đạo kỹ thuật, Greater Manchester Managed Motorway Greater Manchester, UK
National Traffice Safety Commitee Office

Cô Ma Cristina O Timuat

Trình độ học vấn
– Thạc sĩ giáo dục, Ateneo de Manila University, Philippines
– Cử nhân giáo dục, Philippines Normal University, Philippines
– Chứng chỉ giảng dạy TESOL, Harvest Christian School International, Philippines
– Chứng chỉ giáo viên chuyên nghiệp, Philippines Board Examinations for Teacher, Philippines.
Kinh nghiệm làm việc
Kinh nghiệm: 10 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh ở mọi trình độ, các chương trình Cambridge, O – Level, Luyện thi học bổng toàn phần… 
– Trưởng phòng đào tạo chương trình Cambridge, Tiếng Anh, YOYO Foundation, Hanoi, Vietnam
– Chuyên viên phát triển chương trình Cambridge, Newton Grammar School, Hanoi, Vietnam
– Giáo viên chương trình Cambridge, IPSLE, IGCSE, O-Level, luyện thi học bổng ASEAN, ASTAR tại RVI Center International, Singapore
– Trưởng phòng đào tạo, RVI Center International, Singapore
– Trưởng phòng đào tạo – bọ môn Tiếng Anh, Victorious Christian Montessori College Cavite Philippines
– Giáo viên Tiếng Anh, English Now, Philippines.

ĐĂNG KÝ HỌC

Hotline: 0243 201 0410
Tin tức
Đăng ký nhận email

Đối tác