5 Điều Cần Làm Trong Tuần Đầu Tiên Khi Vừa Đến Canada

1. Đăng ký số bảo hiểm xã hội Canada

Apply SIN (Social Insurance Number) tại Service Canada tại thành phố mình ở. Người lớn cần SIN để đi xin công việc và xin quyền lợi từ chính phủ.

Trẻ em (dưới 18 tuổi) cần SIN để người lớn có thể mở tài khoản RESP (Registered Education Saving Program) tại các ngân hàng hay các công ty tài chính để bỏ tiền vào đó để dành cho các con đi học sau này.

2. Đăng ký quyền lợi trẻ em

Apply cho Canada Child Benefit (người VN mình hay gọi là tiền sữa) nếu gia đình có con dưới 18 tuổi.

Số tiền này được trả hàng tháng cho ba/mẹ và không bị đánh thuế. Có thể apply online hoặc lại Service Canada để được hướng dẫn.

3. Đăng ký thẻ y tế Canada

– Apply cho health card. Ở SK mọi người có health card sẽ đc khám bệnh miển phí, vào bệnh viện làm giải phẫu, hay thử máu xét nghiệm….đều miễn phí. Các bạn có thể apply online tại https://www.ehealthsask.ca

4. Tìm việc làm & học tiếng Anh

– Lại Cơ quan/Tổ chức trợ giúp cho những người nhập cư mới tới Canada để tìm hiểu thêm về các cơ hội việc làm và các chương trình học tiếng Anh miễn phí. Ở Regina các bạn lại Regina Open Door Society https://rods.sk.ca/ , ở Saskatoon các bạn lại Saskatoon Open Door Society https://www.sods.sk.ca/

5. Mở tài khoản ngân hàng tại Canada

– Mở tài khoản ngân hàng. Ở đây có các ngân hàng lớn như RBC, CIBC, TD Canada, Scotia Bank, BMO. Đa số các ngân hàng này đều offer package dành cho newcomers bao gồm chequing account, saving account, credit card, investment account…

Nguồn: Igocanada.ca

ĐĂNG KÝ HỌC

Hotline: 0354 665 720
Tin tức
Đăng ký nhận email

Đối tác