Tổng hợp học bổng du học Úc 2019

03/01/2019 14:41

Deakin College
Học bổng Vietnam Excellence Scholarships sẽ được trao nếu sinh viên đạt được những điều kiện sau: 
-    Là công dân Việt Nam, cư trú tại Việt Nam.
-    Bắt đầu chương trình Foundation hay Diploma vào năm 2019.
-    Có GPA 8.0.
-    Chưa từng nhận học bổng nào trước đây.
-    Không bị thôi học ở việc học trước đó.
 Về phần học bổng 
-     Học bổng sẽ được trao cho sinh viên dưa trên kên quả học tập trước đó.
-    Sinh viên không cần phải apply cho học bổng, học bổng sẽ được tự động đánh giá và thông báo kết quả qua email của sinh viên.
-    Người nhận được học bổng phải duy trì tiến độ học tập của mình trong suốt quá trình học tập để có thể giữ học bổng.
-    Học bổng trị giá 20% học phí chương trình Foundation hoặc Diploma.
-    Học bổng sẽ được trao cho các khóa học trong 2 thành phố sau:
Geelong 
-    Foundation Program
-    Diploma of Commerce
-    Diploma of Engineering
-    Diploma of Health Sciences
-    Diploma of Science
Lưu ý: Những sinh viên có dự định học ngành Diploma of Construction Management sẽ được cấp học bổng the Construction Management Scholarship, trị giá 25% phí học thay vì sẽ được nhận học bổng Vietnam Excellence Scholarship. 
Burwood: 
-     Foundation Program
-    Diploma of Business
-    Diploma of Commerce
-    Diploma of Communication
-    Diploma of Design
-    Diploma of Film, Television and Animation
-    Diploma of Health Sciences
-    Diploma of Information Technology
 

Western Sydney College: Học bổng dành cho sinh viên quốc tế tại Sydney City Campus
 Undergraduate
Giá trị
-    Học bổng trị giá từ $10,000 hoặc $5,000 mức học phí đối với các học viên mới.
-    Học bổng trị giá $2,000 cho mức học phí cho những sinh viên SIBT chuyển tiếp lên chương trình Bachelor tại  Western Sydney University, Sydney City Campus có thể được trao tặng học bổng phụ thuộc vào điểm GPA.
 Khóa học: 
-    Áp dụng cho tất cả chương trình đại học có sẵn khi học tại Sydney City Campus
 Thông báo học bổng: 
-    Học bổng sẽ được trao dựa trên thành tích học tập . Nếu đáp ứng đủ yêu cầu, đề nghị học bổng sẽ được đính kèm trong thư mời nhập học của sinh viên.
Postgraduate
Giá trị 
-    Học bổng giá trị từ $7,500 hoặc $5,000 mức học phí đối với các học viên mới.
 Khóa học: 
-    Áp dụng cho tất cả khóa học master kéo dài từ 1 năm tới 2 năm tại Sydney City Campus.
 Thông báo học bổng: 
-    Học bổng sẽ được trao dựa trên thành tích học tập . Nếu đáp ứng đủ yêu cầu, đề nghị học bổng sẽ được đính kèm trong thư mời nhập học của sinh viên.
Học bổng có thể áp dụng cho: 
-    Sinh viên quốc tế mới, đơn nhận được sau 20/8/2018
-    Những học sinh tự chi trả học phí. 
Học bổng sẽ không được trao gộp với bất kỳ học bổng nào khác từ Western Sydney University 

La Trobe College: Exellence Scholarships
-    Dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc, khóa học đủ điều kiện cho Graduate và Postgraduate năm 2019.
-    Hổng bổng trị giá 15%, 20%, 25% học phí.
-    Học sinh phải đáp ứng được tất cả những học thuật và yêu cầu ngôn ngữ Tiếng Anh.
-    Số lượng có hạn và được trao phụ thuộc vào trường.
Điều kiện
-     Dựa vào điểm GPA tại Latrobe Foundation hay Diploma học sinh có thể được lãnh học bổng khi đăng kí học bằng Bachelor.   Chỉ có giá trị cho Melbourne và Sydney campuses
Academic Merit Scholarship 
•    Miễn giảm học phí cho quý học thứ 2 (Tiết kiệm đến AUD$15,900)
•     Cứ mỗi ba tháng, trường sẽ tặng cho những học sinh cao đẳng học bổng Academic Merit. Người được chọn nhận học bổng phải xét trên những tiêu chí học tập trong ba tháng đầu.
•    Học bổng trị giá 50% phí học cho tối đa bốn năm chương trình Bachelor dành cho sinh viên có thành tích kết quả học tập cao hoặc GPA 85% so với kết quả học tập trước .
•    Học bổng trị giá 25% cho năm đầu tiên của chương trình Bachelor, học bổng sẽ trao cho những học sinh đạt được tín chỉ hoặc GPA 65%  so với kết quả học tập trước.
•    Chỉ có học sinh đang học chương trình Foudation tại Eynesbury College mới có đủ điều kiện đăng kí học bổng.
 Học bổng của  University of Adelaide: 
•    Học bổng High Achiver trị giá 25% cho những sinh viên Eynesbury College trong suốt thời gian học với điệu kiên sinh viên đạt được GPA  85%.
•    Sinh viên ko đủ điện kiện đăng kí học bổng High Achiever có thể đủ điện kiện nhân học bổng trị giá 10% nếu họ chấp nhận thư đề nghị đi học của trường đại học Adelaide (Sau khi hoàn thành chương trình tại Eynesbury College). Học bổng này có giá trị cho toàn thời gian học chương trình Bachelor.
Tổng hợp thông tin học bổng Navitas Australia cho học kỳ tháng 2 năm 2019
Griffith College:
-    Học bổng trị giá $1000 (tự động xét)
Điều kiện: 
-    Chấp nhận và thanh toán trước ngày một tháng 1.
-    Bắt đầu học kì 1 trong 2019
-    Sinh viên quốc tế onshore hay off shore có được thư đề nghị trước ngày 11.12.2018 hoặc nhận được đề nghị mới gửi đi và được chấp nhận trước 1 tháng 1.
Hawthorn-Melbourne
Hawthorn-Melbourne đang đưa ra những ưu đãi về học phí cho học sinh đăng ký học chương trình tiếng Anh cho bậc trung học:
-    Đăng ký trước ngày 30.06.2019 để được hưởng ưu đãi học tiếng Anh chỉ với $450/ tuần.
-    Chương trình tiếng Anh cho bậc trung học tại Hawthorn-Melbourne được hoàn toàn công nhận bởi tường tư thục và công lập tại bang Victoria.
-    Thời lượng học kéo dài từ 5 – 40 tuần
-    25 giờ học mỗi tuần bao gồm học chuyên sâu về các chủ đề 
             - English for Science 
             - English for Maths 
             - English for Literature 
             - Australian Studies
             - Integrated weekly sports activities 
Điều kiện:
-    Học sinh đăng ký học phải có độ tuổi trên 14
-    Chương trình ưu đãi về học phí chỉ áp dụng cho các đơn đăng ký từ 1.1.2019 tới 30.06.2019
Western Sydney University Sydney City Campus
-    Học bổng miễn trừ trị giá $3000.
-    Học bổng áp dụng khi được nhận được thư chấp nhận nhập học
Điều kiện : Áp dụng cho tất cả các chương trình học dành cho cử nhân và thạc sĩ
Western Sydney University International College:
 South East Asia (Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Cambodia, Philippines, Singapore)
Trong quá trình học tập nếu điểm số sinh viên có thành tích tốt sẽ được những học bổng sau:
-    Điểm cao hơn 20% so với điểm qua môn = $2,000
-    Điểm cao hơn 30% so với điểm qua môn = $,5000
-    Điêm cao hơn 40% so với điểm qua môn = $10,000
Ví dụ: Nếu điểm qua môn từ bậc Diploma tới bậc Bachelor là 50%, sinh viên đạt được 70% điểm thì sẽ nhận được học bổng $2,000
SIBT transfers to WSUSCC
-    Học bổng trị giá $2,000 dành cho sinh viên chuyển tiếp từ SIBT sang WSUCC
Điều kiện:
-    Sinh viên chấp nhận thư mời nhập học và có GPA trên 65%
University of Canberra College:
-    Học bổng trị giá 10% học phí cho toàn bộ khóa học
Điều kiện:
-    Điểm GPA trên 70% năm 12 cho bậc đại học/ đại học cho bậc sau đại học
-    Dành cho sinh viên đăng ký theo học tại cơ sở Bruce
    SIBT
SOUTH EAST ASIA (all markets) Early Bird Scholarship
-     Học bổng $3,000 - Chấp nhận thư mời nhập học trước 21.1.2019
-     Học bổng $2,000 - Chấp nhận thư mời nhập học trước 04.02.2019
-     Học bổng $1,000 - Chấp nhận thư mời nhập học trước 18.02.2019
Điều kiện:
-     Nhận được thư đề nghị từ SIBT cho kì tháng 3.2019
-     Bắt đầu theo học tại SIBT vào tháng 3.2019
Edith Cowan College
ELICOS Scholarship 
-    Học bổng trị giá tới $4,400 dành cho chương trình tiếng Anh 10 tuần tại ECC
ECC Pathway Scholarship 
-     Học bổng trị giá 20% cho toàn bộ khóa học tại Edith Cowan University khi đăng kí package chương trình Diploma với đại học từ Edith Cowan College
International Masters Scholarship
-    Học bổng trị giá tới $12,240 cho khóa học thạc sỹ tại Edith Cowan University
Accommodation Scholarship
-     Học bổng về chỗ ở cho 44 hoặc 22 tuần tại trong khuôn viên trường, ECU Village Mount Lawley
Eynesbury College
-    Học bổng 10 tuần tiếng Anh nếu sinh viên đăng ký package học chương trình Diploma tại trường
-    Học bổng 30% học phí cho học sinh lớp 10, 11 & Foundation ( University of Adelaide or University of South Australia)
Điều kiện: Học sinh lớp 11 & Foundation có GPA trên 8.0; GPA trên 7.0 cho lớp 10
-    Học bổng 20% học phí cho chương trình Diploma (chỉ dành cho package của University of Adelaide)
Điều kiện: GPA 6.0
-    Học bổng 50% học phí cho toàn bộ năm học lớp 10
Điều kiện: GPA 8.5
 

Bình luận