Thông tin tổng quan hệ Trung học công lập Singapore

30/05/2019 09:34
Chương trình secondary tại Singapore có 154 trường trong đó có 119 trường công lập, với hơn 166,573 học sinh theo học.
Học sinh phải học từ 4 đến 5 năm ở chương trình phổ thông cơ sở dưới 2 hệ: cấp tốc (Express) hoặc hệ bình thường (Normal Academic & Normal Technical). Hệ cấp tốc kéo dài trong 4 năm nhằm chuẩn bị cho các em thi lấy bằng GCE ‘O’ Level.
Tại các lớp học của mỗi kỳ, học sinh sẽ học từ 7-8 các môn học chính kết hợp cũng với các bài học kỹ năng khác nhau.
Các môn học của 4 năm: Languages : English, mother tongue/Higher mother tongue, 3rd Language ( Optional – French, German, Japanese, Malay, Chinese ). Humanities & the Arts: Geographic, History, Literature in English, Music ). Mathematics & Sciences: Mathematics Science, design & Technology, Food & consumer Education. 
Các môn học tại Secondary school theo từng năm ( tùy từng trường sẽ khác nhau) :
Năm học thứ 1: Tiếng Anh, Toán, nghiên cứu xã hội, nghệ thuật, ứng dụng máy tính, thiết kế & công nghệ, khoa học.
Năm học thứ 2: toán, ngôn ngữ mẹ đẻ, địa lý, văn học, nghệ thuật, khoa học, thực phẩm và giáo dục khách hàng, tính cách và giáo dục công dân.
Năm thứ 3: toán , tiếng Anh, nghiên cứu xã hội, ứng dụng máy tính, khoa học, giáo dục công dân, thiết kết và công nghệ.
Năm thứ 4: toán, ứng dụng máy tính, khoa học, ngôn ngữ tiếng Anh, nghiên cứu xã hội, ngôn ngữ mẹ đẻ, thiết kế và công nghệ, giáo dục công dân.
Hệ cấp tốc (Express)
Chương trình cấp tốc ( Express ) kéo dài trong 4 năm, học sinh sẽ kiếm tra 7 -8 môn học tại kỳ thi GCE ‘O’, các môn học sẽ bao gồm Languages, Humanities & Arts, Mathematics & Sciences, sau khi hoàn thành khóa học, học sinh sẽ thi lấy chứng chỉ GCE ‘O’ Level và chuyên lên Junior College Institute. 
Các chương trình kỹ năng
- Knowedge Skills : Project work
- Life Skills : Co-Currucular Activities( CCA), Character and Citizenship Education (CCE), National Education ( NE), Physical Education( PE), Value in Action( VIA), Program for Active Learning ( PAL).
Hệ bình thường (Normal )
Chương trình hệ Normal kéo dài từ 4-5 năm, có hai hệ Normal Academic và hệ Normal Technical: 
Các chương trình kỹ năng
- Knowedge Skills : Project work
- Life Skills: Co-Currucular Activities( CCA), Character and Citizenship Education (CCE), National Education ( NE), Physical Education( PE), Value in Action( VIA).
Chương trình Normal Academics
•    Chương trình hệ Normal A kéo dài trong 5 năm, chương trình sẽ có 5 – 8 môn học kiểm tra tại kỳ thi GCE.
•    Các môn học tại trường bao gồm toán, tiếng Anh, ngôn ngữ mẹ đẻ, khoa học, xã hội. sau khi hoàn thành học sinh se thi lấy bằng GCE N (Academic) Level, sau đó, học sinh sẽ học thêm 1 năm để lấy bằng GCE ‘O’ Level.
Chương trình Normal Technical
Chương trình hệ Normal Technical kéo dài tổng trong 4-6 năm, chương trình bao gồm từ  5 – 7 môn học, với các môn chính về tiếng Anh, ngôn ngữ mẹ đẻ, toán và một số môn về kỹ thuật, trường sẽ cung cấp nhiều môn học khác nhau, học sinh có thể chọn những môn học yêu thích bao gồm : điều dưỡng, khách sạn, kỹ sư.
•    Sau khi học sinh hoàn thành xong khóa học, học sinh sẽ làm thi lấy bằng GCE N ‘T’ Level, sau đó, học sinh có 2 lựa chọn:
- Học sinh có thể học tại institute of Technical Education (2 – 3 năm ) và chuyển lên Polytechnics.
- Học sinh sẽ học thêm 1 năm tại hệ Normal Academic sau đó thi lấy chứng chỉ GCE A Level và học 1 năm nữa sau đó thi chứng chỉ GCE O Level và chuyển lên Junior College Institute.
Môn thi kỳ thi GCE 
Hệ cấp tốc ( Express )
Học sinh cần phải thi 5 – 9 môn học, những môn học bao gồm dưới đây :
•    Tiếng Anh ( bao gồm bài thi nghe và nói )
•    Toán ( Toán trung cấp )
•    Ngôn ngữ mẹ đẻ ( bao gồm kỹ năng nghe và nói, đối với sinh vine quốc tế có thể thi các ngôn ngữ như : tiếng Nhật, Indonesia.. ) 
•    Nhân văn học kết hợp ( bao gồm các môn học về xã hội, học sinh có thể chọn các môn địa lý, lịch sử ) 
•    Môn khoa học ( Vật lý, sinh học, hóa học )
•    Khoa học chuyên sâu ( bao gồm chương trình đánh giá thực tế khoa học SPA của trường dành cho ứng viên ); hoặc
•    Khoa học kết hợp ( kết hợp của 2 môn học khoa học kể trên, và được xem như một chủ đề) 
Môn học lự chọn
•    Toán học bổ sung
•    Nguyên tắc kế toán ( POA)
•    Môn học ứng dụng ( Công nghệ sinh học, nghiên cứu thiết kế, nghiên cứu truyển thông.
•    Nhân văn học ( Địa lý, lịch sử, văn học Anh/Trung Quốc/Mlay,Tamil, Nghệ thuật, Âm Nhạc )
•    Kiến thức tôn giáo ( Kiến thức kinh thành, Nghiên cứu phật giáo, nghiên cứu hồi giáo ) 
•    Ngoại ngữ ( Ngôn ngư thứ ba  : Malay, Pháp, Đức, Nhật, Ả Rập, Tiếng Thái..)
•    Kinh tế
Học sinh hệ Normal (Academic)
Học sinh sẽ làm bài kiểm tra từ 5 – 8 môn học:
•    Tiếng Anh ( Bao gồm nghe hiểu và kiểm tra nói )
•    Toán học ( Toán học cơ bản )
•    Ngôn ngự mẹ đẻ ( bao gồm kiểm tra kỹ năng nghe và nói, ngôn ngữ thứ hai hoặc văn học có thể thực hiện bởi sinh viên nước ngoài thay cho ngôn ngữ mẹ đẻ  như : Tiếng Nhật, Tiếng Indonesia, tiếng Ả Rập )
•    Nhân văn học kết hợp ( bắt buộc đối với môn nghiên cứu xã hội, và một môn trong địa lý, lịch sử, văn học bằng tiếng Anh, Trung Quốc, Malay )
•    Khoa học kết hợp : ( kết hợp giữa bất kỳ 2 môn khoa học nào : sinh học, hóa học vật lý, được xem như một môn học )
Môn học tự chọn
•    Toán học bổ sung
•    Nguyên tắc kế toán ( POA)
•    Môn học ứng dụng ( Thiết kế và công nghệ, Thực phẩm và giáo dục khách hàng, nghệ thuật, âm nhạc ).
•    Ngoại ngữ ( Ngôn ngư thứ ba  : Malay, Pháp, Đức, Nhật, Ả Rập, Tiếng Thái..)
•    Kinh tế
Học sinh hệ Normal ( Technical )
Bạn cần phải đăng ký tối thiểu 5 – 8 môn 
Các môn học bắt buộc
•    Tiếng anh ( Bao gồm kỹ năng nghe và nói )
•    Ngôn ngữ mẹ đẻ ( đối với sinh viên quốc tế , lựa chọn những ngoại ngữ như tiếng Trung, Malay, Tamil)
•    Toán học ( Toán học cơ bản )
•    Ứng dụng máy vi tính
Học phí sinh viên quốc tế : S$ 600/Tháng.
Chứng chỉ GCE “O” Level (General Certificate of Education Ordinary Level): là một đánh giá cấp quốc gia phối hợp tổ chức của Bộ Giáo dục Singapore và Đại học Cambridge, được tổ chức vào tháng 3 hàng năm tại đảo quốc sư tử. Bằng cấp này được xem như là một trong những yêu cầu đầu vào để vào trường bách khoa của chính phủ, “Junior college”,  và của nhiều tổ chức giáo dục khác. Các môn học chính bao gồm: tiếng Anh, Toán, và tiếng Hoa, các môn khoa học.
Chứng chỉ GCE “N” Level (General Certificate of Education Normal Level):  kỳ thi này gồm 2 phân ngành văn hóa và kỹ thuật N(Academic) và N(Technical).

Bình luận