Học Du lịch khách sạn tại trường HTMi - Thụy Sĩ

22/01/2019 16:00
Trường HTMI xếp hạng thứ 14 thế giới về du lịch khách sạn, trường nằm tại thành phố Soerenberg ( trung tâm Thụy Sĩ)
Các chứng chỉ và bằng cấp của HTMi có giá trị quốc tế, được Hội đồng Công chứng Anh (British Acreditation Council) và tổ chức Quản lí chất lượng EDUQUA của chính phủ Thụy Sĩ công nhận.
Học sinh hoàn thành khóa cử nhân (4 năm – 4 kỳ lí thuyết  và 4 kỳ thực tập có lương – 55 triệu/tháng) hoặc 3 năm (4 kỳ lí thuyết và 2 kỳ thực tập có lương) sẽ nhận 2 bằng: 1. Bằng Quản trị khách sạn của HTMi và 2. Bằng cử nhân Quản trị khách sạn của Ulser, Anh Quốc ( Đứng thứ 9 về DLKS tại UK).
 

Chương trình đào tạo
Undergraduate Courses
Khóa học Yêu cầu Thời gian Học phí
Year 1: Chứng chỉ Dịch vụ khách sạn và du lịch quốc tế (Certificate in International Hotel and Tourism Operations) Tốt nghiệp THPT (Tối thiểu 17 tuổi) & IELTS >= 5.0 05 tháng lí thuyết &
05-06 tháng thực tập có lương
26,500CHF
Year 2: Cao đẳng Quản trị khách sạn & du lịch quốc tế 05 tháng lí thuyết & 05-06 tháng thực tập có lương 26,500CHF
Year 3: Cao đẳng nâng cao Quản trị khách sạn và du lịch quốc tế 05 tháng lí thuyết & 05-06 tháng thực tập có lương 26,500CHF
Year 4: Cử nhân Quản trị khách sạn và du lịch quốc tế/ Cử nhân Quản trị sự kiện và khách sạn quốc tế/ Cử nhân Quản trị ẩm thực 05 tháng lí thuyết & 05-06 tháng thực tập có lương 28,500CHF

Post-Graduate Courses
Khóa học Yêu cầu Thời gian Học phí
Dự bị Thạc sĩ (Postgraduate Diploma) Tốt nghiệp đại học bất kì (Tối thiểu 20 tuổi) & IELTS >=5.5 05 tháng lí thuyết & 05-06 tháng thực tập có lương 28.000CHF
Thạc sĩ khoa học về Quản lí khách sạn và du lịch (MSc in Hospitality and Tourism Management) Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành (Tối thiểu 21 tuổi)/ Hoàn thành PGD & IELTS >= 6.0 05 tháng lí thuyết & 05-06 tháng thực tập có lương
Khóa luận tốt nghiệp hoàn thành cùng chương trình lí thuyết(Optional)
32,500CHF
+ 11,000CHF (Optional Disertation Course)
       
Thạc sĩ Quản lí kinh doanh khách sạn (MA in Hotel Business Management) Tốt nghiệp đại học chuyên ngành bất kì (Tổi thiểu 20 tuổi) & IELTS >=6.0 05 tháng lí thuyết & 05-06 tháng thực tập có lương & Kế hoạch kinh Doanh khách sạn hoàn thanh vào cuối khóa 29,500CHF
       
MBA Quản trị khách sạn (Thạc sĩ quản trị kinh doanh về quản lí khách sạn) Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành (Tổi thiểu 20 tuổi)/ hoàn thành PGD & IELTS >=6.0 05 tháng lí thuyết & 05-06 th áng thực tập có lương & Luận văn tốt nghiệp (Optional) 31,500CHF + 11,500 (Optional Disertation Course)

Bình luận